måndag 6 februari 2012

Himmlers brev til Gottlob Berger

Som jeg tit har fremhævet, er det hævet over enhver tvivl, at Hitler gav Himmler og SS ordre til jødernes fysiske udryddelse. Udmærket dokumentation herfor finder vi i en skrivelse, som Himmler sendte fra Reval den 28. juli 1942 til Gottlob Berger. Originalen kan beses i Haus der Wannsee-Konferenz i Berlin (http://www.ghwk.de/2006-neu/raum7-2.htm)

I dette dokument skriver Himmler bl.a. :

"Jeg beder indtrængende om, at der ikke udstedes nogen forordning om begrebet "jøde". Med alle disse dumme bestemmelser binder vi jo blot hænderne på os selv. De besatte østlige områder bliver jødefri (judenfrei). Gennemførelsen af denne meget tunge befaling har Føreren  lagt på mine skuldre. Ansvaret herfor kan ingen tage fra mig...".

Obergruppenführer Gottlob Berger
Himmler taler altså udtrykkeligt om en  befaling - Befehl - og denne befaling har han modtaget fra Hitler. Hvornår, under hvilke omstændigheder og om befalingen er mundtlig eller skriftlig siger Himmler intet om. Det må være mindst et halvt år tidligere.

Tit og ofte tales om, at jøderne blev deporteret "østpå". Her skriver Himmler så det ikke er til at misforstå, at disse områder bliver judenfrei. Der er altså på ingen måde tale om, at jøderne blot blev deporteret for at blive bosat og  begynde en ny tilværelse østpå. Ordren gik ud på, at udrydde de jøder, der allerede befandt sig i de østlige områder. Havde der blot været tale om deportationer, ville Himmler heller ikke her - som flere andre steder - have talt om "denne meget tunge befaling".

Indholdet af skrivelsen, der for mig at se er ægte, bekræftes af flere af Himmlers allerede kendte taler. Himmler havde et tæt forhold til Berger, der engang har udtalt, at han, Berger, nød Himmlers fortrolighed.

Det er påfaldende, at Himmler åbenbart har følt trang til at lette sit hjerte over for Berger på denne måde. Formodentlig har Himmler ikke tidligere talt med Berger om denne ordre. Dette stemmer fint med, at Himmler ved flere andre lejligheder understregede, at denne ordre og dens gennemførelse ikke var noget, der skulle tales om - men han gjorde det altså alligevel. Omstændighederne - den faktiske gennemførelse -  må have tvunget ham til at forklare sig. Gennemførelsen af ordren har altså sandt nok hvilet tungt på Himmlers skuldre.

Tanken om, at Himmler skulle have handlet på egen hånd bag Hitlers ryg er også af denne grund ganske urimelig - hvortil kommer at hemmeligholdelse ville havde været en umulighed. Himmler havde mange fjender, der straks ville have orienteret Hitler. Den indledende formaning om, at der ikke skal spildes tid på at definere begrebet "jøde", er utvivlsomt et ekko af de vanskelige drøftelser omkring begrebet "Mischling", kendt fra Wannsee i januar 1942 (og efterfølgende møder).

På det tidspunkt, Himmler her skriver fra Reval - næsten to måneder efter Reinhardt  Heydrichs død - er "Aktion Reinhardt" i fuld gang. Befalingen har taget hårdt på Himmler.

Nærmere hos Michael Wildt, Generation des Unbedingten. Das Führerkorps des Reichssicherheitshauptamtes, Hamburg 2008, pp. 627-642. Nærmere om Obergruppenführer Gottlob Berger og dennes nære forhold til Himmler, se Heinz Höhne, Der Orden unter dem Totenkopf. Die Geschichte der SS, München 1984, passim.

Inga kommentarer: